Říjen

15.10.2013 14:44
Abrahám dokázal, že je pro něj Hospodin důležitější než vlastní syn. Šel s Izákem na horu Mona, aby ho tam obětoval Hospodinu. K oběti však nedošlo, anděl Abraháma zastavil. Abrahám se rozhodl spinit to, co po něm žádal Hospodin — tedy to, aby mu dal svého jediného syna Izáka, kterého měl moc rád....
15.10.2013 14:41
Abrahám s láskou vychovával syna Izáka. Hospodin však chtěl vyzkoušet, koho má Abrahám raději — jestli Hospodi­na, nebo svého syna. Řekl proto Abrahámovi, aby mu Izáka obětoval. Izák vyrostl ve statného chlapce. Čím byl větší, tím dělal Abrahámovi větší radost. Abrahám se mu věnoval, učil ho tornu,...
15.10.2013 14:35
Abrahám pozval tři vzácné hosty ke svému stanu a obsluhoval je. Ti mu oznámili, že Sára, i když má mnoho let, bude mít za rok miminko. Narodil se jim syn Izák. Víš, kdy Hospodin spinil Abrahámovi slib, že se jim narodí miminko? Stalo se to jednoho dne, kdy slunce hřálo tak silně, že se před ním...
18.09.2013 09:13
Abraháma a jeho ženu Sáru trápilo, že stále nemají děti, i když jim je Hos­podin slíbil. Hospodin Abraháma ujišťoval: „Tvá žena opravdu bude mít syna a dáš mu jméno Izák." Abrahámovi bylo už přes sedmdesát let. Se svou krásnou manželkou Sárou, kterou měl moc rád, žil v zemi Kanaán. Nic jim...

Kontakt

Farnost Hovězí P. Vlastimil Vaněk

Římsko-katolická farnost
756 01 Hovězí 5
+420 739 246 029 Vlastim.Vanek@seznam.cz