Prosinec

02.12.2013 16:35
Jakub měl na cestě ke strýci Lábanovi zvláštní sen. Viděl anděly sestupovat z nebe na zem a vystupovat zase k nebi. Jakub na tom místě postavil sloup z kamene a polil jej olejem. Jakub podvedl svého tatínka Izáka a bratra Ezaua. Nezbývalo mu teď nic jiného než před bratrem utéct. Ten ho totiž chtěl...

Kontakt

Farnost Hovězí P. Vlastimil Vaněk

Římsko-katolická farnost
756 01 Hovězí 5
+420 739 246 029 Vlastim.Vanek@seznam.cz