Prosinec 2014/2015

09.12.2014 14:16
Rodina, do které se narodil Pán Ježíš, dodržovala zvyky podle židovské tradice. Narozeného Ježíše přinesli rodiče do chrámu v Jeruzalémě a představili jej Hospodinu. V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak vzali Josef s Pannou Marií malého Ježíše do chrámu, aby jej ukázali Hospodinu. Byl to židovský...
09.12.2014 14:12
David byl v mládí pastýřem ovcí. Uměl hrát na citeru (hudební nástroj se strunami podobný harfě) a krásně zpíval. Písním, které složil, říkáme žalmy a některé můžeme slyšet v kostele při mši svaté. David, o kterém víme, že ho Hospodin vybral za druhého krále Izraelitů, se po setkání se Samuelem...
09.12.2014 14:11
Hospodin ukázal Samuelovi, koho má pomazat za nového krále místo Saula. Byl to mladý pastýř David. Hospodin si ho vybral ne pro to, jak vypadal, ale protože měl dobré srdce. Jednou z nejznámějších postav, o kterých se dozvídáme ze Starého zákona, je král David. Jeho příběh začíná, když bylo potřeba...
09.12.2014 14:09
Hospodin vybral Izraelitům za prvního krále Saula. Ten vládl zpočátku dobře, ale časem zpyšněl. Myslel si, že všechno zvládne sám a nepotřebuje Hospodinovy rady. Jestli jste zvědaví, kdo byl prvním králem izraelského národa, tak poslouchejte dnešní biblický příběh. Hospodin vybral Izraelitům za...
02.12.2014 15:05
Izraelité se chtěli podobat ostatním národům a mít krále. Přišli za Samuelem, který často mluvil s Hospodinem, aby jim ho u něj vyprosil. Nedbali na Samuelovo varování. lir.. Samuela v Izraeli všichni znali jako proroka. Věděli, že k němu zvláštním způsobem promlouvá samotný Hospodin. To, co mu...

Kontakt

Farnost Hovězí P. Vlastimil Vaněk

Římsko-katolická farnost
756 01 Hovězí 5
+420 739 246 029 Vlastim.Vanek@seznam.cz