Připomínka jubilea o. arcibiskupa Jana

14.08.2018 12:45
Jsme zváni na oslava otce arcibiskupa Jana Graubnera 1.9.2018 do Olomouce  blíže v příloze a na nástěnce. 

Po mši sv. bude pro Vás a pro Boží lid, který se zúčastní této slavnostní mše sv., připraveno občerstvení v prostorách vedle katedrály, které jsme pojali formou zahradní oslavy.
 
Z organizačních důvodů bychom potřebovali nahlásit  zda se slavnosti zúčastníte a přibližný počet, kolik vás z farností přijede.
 

 

Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na č. ú. 377688503/0300, v. s. 911520 nebo osob-
ně do pokladničky na oslavě.

pozvánka na oslavu:Příloha č. 2 pozvanka_na_oslavu.pdf

Kontakt

Farnost Hovězí P. Vlastimil Vaněk

Římsko-katolická farnost
756 01 Hovězí 5
+420 739 246 029 Vlastim.Vanek@seznam.cz