Ohlášky ze dne 5.9.2021

06.09.2021 09:30

Dnes  je 23. neděle v mezidobí Jsme zváni na modlitby za děkanát do Zděchova od 14,30 hod. blíže vývěska.

Út. - tichá mše svatá v 8,00 hod.

St. - Svátek Narození Panny Marie

Příští neděle je 24. v mezidobí.

V  11,00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za úrodu.  Též uvítáme děti i dospělé ve valašském kroji.  

 

Dnes od 15,15 hod. zvu děti s rodiči, prarodiči a všechny farníky na faru k Farnímu odpoledni, který zakončíme s opékáním špekáčků, které jsou zajištěny, stejně i občerstvení. Pokud by někdo chtěl přinést nějakou buchtu či koláč  bude to vítáno.  Jste všichni srdečně zváni.  Setkání bude za každého počasí.

 

Ve středu  do naší farnosti přijede P. Jaroslav Stříž. Od 16,30 bude modlitba sv. Růžence  s možností Svátosti smíření. V 17,00 hod. pak bude slavit mši svatou,  při které budu zpovídat od 17,20 hod.  Po skončení mše svaté bude následovat Mariánské večeřadlo.  Jste všichni srdečně zváni.

 

Připomínám odevzdání přihlášek do náboženství.

 

Na stolíku  jsou přihlášky ke Svátosti biřmování, pro ty, kteří ukončili 9. třídu a vyšší ročníky.  Je zvána nejen mládež, ale i dospělí, kteří ještě tuto svátost dospělosti nepřijali.

 

V sakristii si děti mohou vyzvednout kartičky pro nový školní rok.

 

Modlitba otců začne opět od čtvrtku 9.9. ve 20,00 hod na faře.

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří zorganizovali a starali se o naše děti a mládež na Farním, skautském a ministrantském táboře. Velký dík a Pán Bůh zaplať za Vaši obětavost.

 

Prosím zapisujte se závazně na děkanátní pouť do Olomouce za nová kněžská povolání, která bude v sobotu 25.9.

Kontakt

Farnost Hovězí P. Vlastimil Vaněk

Římsko-katolická farnost
756 01 Hovězí 5
+420 739 246 029 Vlastim.Vanek@seznam.cz