Ohlášky ze dne 30.5.2021

30.05.2021 10:03

Dnes je  Slavnost Nejsvětější Trojice

V 18,00 -  bude májová pobožnost

Út. – tichá mše svatá v 8,00 hod.

St. – mše svatá v 8,00 hod.

 

Čt. - Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek  

V 18,00 hod.  - mše svatá.

Po skončení  mše svaté výstav Nejsvětější Svátosti a průvod kolem kostela s jedním oltářem u kříže a závěrečné požehnání

První pátek v měsíci – celodenní adorace od 8,00 hod. do 17,10 hod. Prosím zapisujte se.

První sobota v měsíci

Příští neděle je 10. neděle v mezidobí

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří se zapojili s přípravou a pomáhali se zajištěním průběhu při žehnání nově zrekonstruované zvoničky Nejsvětější Trojice v Uherské a též za vaši účast. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Účast v kostele 70 účastníků bohoslužby. Na neděli je možné se zapsat. Využijme též možnosti účasti mše svaté ve všedních dnech, abychom se posvětili a mohli prožít farní společenství.

 

Tento týden  se budeme modlit za Pavla Šuláka , který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu. Setkání s rodiči těchto dětí -  toto pondělí v 19,00 hod. na faře.

Kontakt

Farnost Hovězí P. Vlastimil Vaněk

Římsko-katolická farnost
756 01 Hovězí 5
+420 739 246 029 Vlastim.Vanek@seznam.cz