Ohlášky ze dne 29.8.2021

30.08.2021 09:03

Dnes je 22. neděle v mezidobí

Po. – tichá,  zádušní mše svatá v 8,00 hod.

Út. – nebude mše svatá

St. – Mše svatá v 18,00 hod.

Čt. – Adorace rodičů a dětí 17,30  a v 18,00 hod. - Za duchovní obnovu našich rodin a nová kněžská a duchoví povolání 

Pá. -  sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele

První pátek v měsíci – Zapisujte se prosím na Celodenní adoraci od 9,00 hod. Sv. smíření od 17,10

 

So. - První sobota v měsíci v 7,30 modlitba sv. Růžence a možností Sv. smíření. V  8,00 hod. - Svaté přijímání

V 17,00 hod. – Za živé a + členy sboru dobrovolných hasičů

 

Příští neděle je 23. v mezidobí

V 8,00 i v 11,00 hod. při mši svaté si mohou naši školáci a studenti přinést aktovky, které budou při mši svaté požehnány.

 

Přinášení  obětních darů bude při mši svaté  pro školní mládež v 11,00 hod. kde nás dle možnosti doprovodí schola.

 

Příští neděli  zvu děti s rodiči, prarodiči a všechny farníky na faru k Farnímu odpoledni, od 15,15 hod., s doprovodným programem pro děti, který zakončíme s možností opékáním špekáčků, které zajistíme, stejně i občerstvení.  Pokud by někdo chtěl přinést nějakou buchtu či koláč  bude to vítáno.  Jste všichni srdečně zváni.  Setkání bude za každého počasí.

 

Přihlášky do náboženství jsou na obvyklých místech.

 

Též jsou zde přihlášky ke Svátost biřmování, pro ty, kteří ukončili 9. třídu. Je zvána nejen mládež, ale i dospělí, kteří ještě tuto svátost dospělosti nepřijali.

Jméno kmotra a biřmovací jméno se doplní později. Též doplním potvrzení o křtu pro ty, kteří jsou pokřtěni v naší farnosti.

 

Děkanátní adorace za duchovní obnovu bude příští neděli od 14,30 ve Zděchově.  

 

Kázání pro děti viz. Církev. cz

Kontakt

Farnost Hovězí P. Vlastimil Vaněk

Římsko-katolická farnost
756 01 Hovězí 5
+420 739 246 029 Vlastim.Vanek@seznam.cz