Ohlášky ze dne 19.9.2021

20.09.2021 07:55

Dnes je 25. neděle v mezidobí

Po. – sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

Út. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  v 7,30 tichá mše svatá

Čt. - sv. Pia z Pietrelciny 15,00 Za + Josefa Baroše

Též bude i večerní mše svatá v 18,00 hod.

Příští neděle je 26. neděle v mezidobí

 

Od pondělí začne na faře pravidelné setkávání maminek s dětmi předškolního věku od 9,30 – 11,30 hod., které povede Alžběta Jurkovová. Blíže vývěska a Farní stránky.

 

Ve dnech 24. - 26. září 2021 se uskuteční v našem kostele  MODLITEBNÍ  TRIDUUM  MODLITBY  MATEK  vždy po mši sv. /v neděli po ranní mši sv./.

 

V pátek 24.9. pokračuje setkání biřmovanců v 19,00 hod. Mohou přijít i ti, kteří se ještě nepřihlásili.

 

Jsme zváni  na děkanátní pouť do Olomouce, do katedrály za nová kněžská povolání a rodiny, která bude v sobotu 25.9.  Ti, kteří se nepřihlásili se dopraví individuelně. Modlitby začínají v 15,00 hod.

 

V sakristii si děti mohou vyzvednout kartičky pro nový školní rok. Metodika ke kartičkám:   Centrum pro katechezi.  Kázání pro děti: Církev.cz

Kontakt

Farnost Hovězí P. Vlastimil Vaněk

Římsko-katolická farnost
756 01 Hovězí 5
+420 739 246 029 Vlastim.Vanek@seznam.cz