Ohlášky ze dne 12.9.2021

13.09.2021 08:49

Dnes je 24. neděle v mezidobí

Po. – sv, Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Út. - Svátek Povýšení svatého Kříže  nebude mše svatá

St. – Panny Marie Bolestné

Čt. - sv. Ludmily, mučednice

Pá. -  v 15,00 – Za + Josefa Měrku

Bude též večerní mše svatá

So. – mše svatá již v 7,45 hod.

Příští neděle je 25. neděle v mezidobí

– v 11,00 bude mše svatá pro školní mládež

 

Chci poděkovat všem, kteří se zapojili při přípravě: Na poděkování za úrodu - nějakou službou. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Výuka náboženství začíná od pondělí 13.9. dle vyvěšeného rozvrhu. Jsou očekáváni i ti, kteří ještě nedali přihlášku. Mohou přijít i děti nepokřtěné.

 

Na stolíku  jsou přihlášky ke Svátosti biřmování, pro ty, kteří ukončili 9. třídu a vyšší ročníky. Je zvána nejen mládež, ale i dospělí, kteří ještě tuto svátost dospělosti nepřijali. První setkání začne tento pátek 17.9. v 19,00 hod. na faře.

 

Jsme zváni  na děkanátní pouť do Olomouce, do katedrály za nová kněžská povolání a rodiny, která bude v sobotu 25.9.  Ti, kteří se nepřihlásili se dopraví individuelně. Modlitby začínají v 15,00 hod.

Možnost přihlásit se na kurzy alfa ve Vsetíně – blíže plakát.

V sakristii si děti mohou vyzvednout kartičky pro nový školní rok.

 

Metodika ke kartičkám:   Centrum pro katechezi.

Je možné si zakoupit nové knihy, se slevou 10% - ceny jsou již uvedeny po slevě.

Od příštího pondělí bude možné setkávání pro předškoláky na faře. Více bude upřesněno.

Kontakt

Farnost Hovězí P. Vlastimil Vaněk

Římsko-katolická farnost
756 01 Hovězí 5
+420 739 246 029 Vlastim.Vanek@seznam.cz